Salmon”Single Hook” Fly

Salmon (and Seatrout) Fly for fresh water

Note - English text bottom of the article:

Salmon ”Single Hook” Fly:
Laksen tager ofte fluerne meget voldsomt. Jo større rørfluer eller lignende, jo voldsommere hug, og ofte ender det med at fluerne til dels bliver slugt, og skal laksen genudsættes, kan det være svært at få krogen ud og laksen genudsat i live

Ofte er de ret så effektive dobbelt- eller trekroge godt forankret i laksen. Det er jo også meningen. Men med de efter restriktive krav ved for eksempel de norske elve, så kan man jo hurtigt komme i den situation, at man skal genudsætte sin fangst, fordi ens kvote er opbrugt.

Er det situationen, er enkeltkroge et must. Det er langt lettere at frigøre laksen for en enkeltkrog, og dermed genudsætte den i live. Dernæst er det jo også ofte flotte fluer i vandet, og fluer som altid holder sig lige i strømmen. 

                                   Salmon ”Single Hook” Fly:                                                                   Salmon ”Single Hook” Fly:

                        
                                    Thunder and Lightning Variant                                                                            The Medicine Variant

Jeg har lavet disse Salmon ”Single Hook” Fly her under Quality Flies For Sale i otte varianter, men det kan ændres som man selv har lyst til, det er blot at give besked om det ved bestillingen af fluerne, så lave jeg det efter ønske.

Bemærk af fluerne også kan laves med ”palmer-krop”. Fluerne er lavet på kroge, der er kendetegnet ved Bartleet, der giver en flot dimension på fluen. Fluerne på billederne er lavet på en krog i Mustad i størrelse 2/0 - også her kan der efter ønske ændres på størrelsen.

                  
                                                         Black and Yellow                                                                                                                       Black and Orange

                        
                                                         Black and Green                                                                                                                          Black and Blue

                        
                                                           Black and Silver                                                                                                               Green Highlander Variant


SUPER TILBUD!!!


Fluerne Salmon ”Single Hook” Fly kan erhverves for den fine pris af: kr. 25,- pr. stk.

Ved køb af 5 stk. Salmon ”Single Hook” Fly og derover, kan de erhverves for en pris af: kr. 20,- pr. stk. 

Fluerne sælges via undertegnedes firma Danish Seatroutfishing.
Ved køb af fluerne: henvendelse til undertegnede på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..
Bemærk: der tillægges porto/forsendelse kr. 16,- pr. forsendelse.


Finn Nielsen
Lystfisker-liv.dk, Gudenaa.com og Danish Seatroutfishing


English:
Salmon ”Single Hook” Fly: 
The salmon is often taking flies very violently. The bigger tube fly or similar, the more violent blow, and often end up with the flies is partly being swallowed, and must salmon released, it can be difficult to get the hook out and released the salmon alive. 

They often quite efficient double-, or treble hooks well anchored in the salmon. It is also foreseen. But with the restrictive requirements by, for example the Norwegian rivers, so one can quickly get in the situation that we must discard his capture, because your quota is exhausted. 

Is it the situation, there simple hooks are a must. It is much easier to release the salmon for a single hook, and then release it alive. Next, it's often beautiful flies in the water and flies always remain equal in powerful rivers. 

I have made these Salmon “Single Hook” Fly here in Quality Flies For Sale in eight flavors, but it can be changed as you yourself want, it is just to notify them at the ordering of the flies, so I do it at well . 

Note of the flies also can be created with "palm-body". Flies are made of hooks, which are characterized by Bartleet, giving a nice dimension to fly. Flies in the pictures is made on a hook in the Mustad size 2 / 0 - even here there may at will change in size.


SUPER SALE!


Flies Salmon ”Single Hook” Fly can be acquired for the fine price of: danish kr. 25, - pr. paragraph.

The purchase of 5 pcs. Salmon ”Single Hook” Fly and more, they can be acquired for a price of: danish kr. 20, - pr. paragraph.

The flies are sold through the company signed Danish Seatroutfishing.
The purchase of the flies: contact the undersigned on Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..
Note: conferred postage/shipping danish kr. 16, - pr. shipment.


Finn Nielsen
Lystfisker-liv.dk, Gudenaa.com and Danish Seatroutfishing

JSN Dome is designed by JoomlaShine.com