Skjern Å: Gammel regel afløser ny og storlaksekvoten deles i to

På repræsentantskabsmødet i Skjern Å Sammenslutningen, blev det besluttet, at sløjfe reglen om det nye mål på 70 cm – der i år har skilt storlaks fra smålaks – og i stedet vende tilbage til det gamle og landsdækkende mål på 75 cm. Ændringen forventes godkendt af DTU uden problemer.

Fra 2018 udgøres storlaksekvoten ved Skjern Å derfor af laks fra 75 centimeter og op, mens smålaksekvoten udgøres af laks under 75 centimeter, med et mindstemål på 40 centimeter.

Desuden deles storlaksekvoten fra 2018 i to tidsbestemte kvoter. Første kvote starter ved premieren den 16 april og forsætter til halvdelen af den samlede kvote er opfisket. Derefter vil der være forbud mod hjemtagning af storlaks frem til juni, hvor fiskeriet på anden halvdel af kvoten starter.

Den nye kvotedeling indføres fordi storlaksekvoten de sidste år, er blevet opfisket på så kort tid, at lystfiskere og lystfiskerturister ikke har haft mulighed for, at hjemtage storlaks under sommerfiskeriet.

Reglen om at de sidste 10% af laksene i Skjern Å skal fanges på en særkvote gældende Skjern Å, oven for Tarp Bro i Vorgod Å og Omme Å, i følge zonekortet, er stadig uændret og gældende i 2018.

Fra repræsentantskabsmødet kan i øvrigt meddeles, at Bo Nielsen fra Skjern Ådalens Lystfiskerforening, blev valgt som nyt medlem af bestyrelsen – samt at der var enighed om, at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal komme med forslag til, hvordan Skjern Å Sammenslutningen skal skrues sammen fremover.

JSN Dome is designed by JoomlaShine.com