Rekord år i Gaula? … Men er 30-40 ton Laks en rekord? - Svar!

Tekst: Michael Koch, Lystfisker-liv.dk

Kære gode fiskekammerat Søren...

Tak for dit seriøse og som altid saglige indlæg. Du ved også at jeg sympatiserer med og støtter dine holdninger og jeg er absolut 100% enig i dine betragtninger og antagelser vedr måden der drives laksefiskeri på generelt, både i Norge og i DK. 

Jeg er jo selv én af dem der hvert år rejser til Skotland, vel vidende på forhånd at derovre har man 100% Catch & Release i langt de fleste elve. I Skotland har man samtidig den forståelse og respekt for både laksen, laksens miljø, og den øvrige natur, der jo netop skaber rammerne og et bæredygtigt miljø.

Jeg er desværre ikke så diplomatisk som dig Søren, og kan ikke holde mine tanker og meninger så pænt neddroslet som du. Jeg mener at bolden i første omgang helt og holdent ligger hos nordmændene. Og – det har den gjort i årevis. Skotterne, Canadierne og NASF med Orri Vigfusson i spidsen har i årevis forsøgt at banke det ind under den tykke norske hud, at nu må Norge til at forstå at, DE (Norge) øver så stor vold på den Nordatlantiske laks og at det kommercielle, såvel som hobbylignende not-fiskeri må stoppes, og, at opdrættene må, som du selv siger, flyttes på land.

Når så endelig at laksen når til elven, går det galt igen, her administreres fiskeriet udelukkende på teori og højtragende fantasier uden en jordnær og virkelig betragtning af forholdende. Man ved end ikke hvor mange laks der i virkeligheden går op i en given elv, eller endog hvor mange som i virkeligheden gyder. Når så ”man” formoder at der er noget galt, så ændrer man bare fiskeforholdende for lystfiskerne og ikke for andre!!! 

Eksempelvis har man nu fredet hunlaksen på baggrund af en formodning om mangel på disse (det er sandsynligvis sandt) – men garnfiskerne de får sandelig lov til fortsætte med at fange de eventuelle sidste rester i fjorden ????

Angående lystfiskerne er jeg igen helt enig, - alle burde kunne være tilfredse med 1 laks om året, jeg ville personligt være godt tilfreds med det og vil nemt kunne dyrke ren C & R, fordi jeg har det som dig, at Atlantiske laks er det mest fantastiske individ på denne klode. 

Men igen skeler jeg til Skotland, hvor man ikke har noget problem med at sige ”fly only” – men det kunne nordmændene (eller danskere for så vidt) aldrig drømme om. Hvad er det vi er så bange for? Det er ikke noget problem at sige betal skat og stop med at ryge, men at begrænse metoder og drab af laks er totalt tabu!!!

Det er i stedet åbenbart meget sjovere at indskrænke fiskeperioderne (også i DK), hvilket i min verden er fuldstændigt forfejlet, hvis vi taler fritidsoplevelser, økonomi og turisme. Jeg hørte et tal for Gauldalen (er ikke sikker på om det er korrekt) for et par år siden om, at omsætningen i eksempelvis Gauldalen er på ca. 1 miiliard Nkr. Lad os antage, at ca. 50% er laksefiskere, så svarer en fangst på 35 ton til ca. Nkr 14.000,- per kilo fanget laks, det må vist siges at være en fantastisk indtægt.

Så hvad tænker de Norske myndigheder på???

1. Send alle garnfiskere på pension

2. Giv tilskud til at flytte opdrættene på land

3. Fuld C & R med ret til 1 laks per fisker

4. Udvid fiskesæsonen med et par uger i begge ender.

5. Lav Fly Only fiskeri med evt blink fiskeri i bestemte vandstande.

Så ja, vi er vist i grove træk meget enige, men har desværre det forkerte pas til at kunne få nogen indflydelse.

Søren - glæder mig til at fortsætte vores diskution på stenbredden ved Gaula.

Michael Koch
Lystfisker-liv.dk og Dansk Laksefiskeri.dk

 

Rekord år i Gaula? … Men er 30-40 ton Laks en rekord?

Tekst: Søren Kjær Nielsen

Hej Michael - efter vores samtale ved Gaula, har jeg tænkt videre.

Rekord året 2012 er bestemt ikke godt. Jeg er sikker på at vi lystfiskere i 2012, er en stor del af årsagen til den afsluttning,
som endte med en fredning af hun Laksen. Jeg har samlet lidt tanker i vedlagte. 

Mvh 
Søren  

Hvad mener du Michael? (Søren)

Indlæg fra Søren Kjær:
Vi lystfiskere skal selvfølgelig være glade for, at det kan lykkes, at fange mange Laks, men er det ikke dobbelt moral at tale om rekorder,
samtidig med at vi ved, at bestanden af Laks lider kraftigt under menneskets tåbelige handlinger? 

Der er blevet fanget mange Laks i Gaula i 2012, men det vigtige spørgsmål er: Har der været flere Laks i elven i 2012, end de tidligere år?

2012 sæsonen har været meget forskellig fra de foregående år: Der kom store mængder sne meget sent på vinteren, foråret var koldt,
smeltevandet gav store mængder koldt vand i elven, og derved var Gaula i hele juni ”lukket” i Gaulfossen. 

Jeg tror ikke, at der har været flere Laks i elven i 2012, forholdene har bare været sådan,
at vi lystfiskere har haft meget lettere ved at fange Laksene. Vi kunne derfor også vælge at fejre: 

”Da halvdelen af elven var i meget lang tid var lukket og elvens Laks derfor blev samlet i en del af elven, lykkedes det, at fange så mange Laks,
at antallet af gyde Laks blev reduceret så meget, at hun Laksen, som en panisk handling i sidste øjeblik måtte fredes, for derigennem,
at forsøge at få Laksebestanden til at overleve”.


Ja, det lykkedes os næsten at fange dem alle – det var da en rigtig rekord!

De mange menneskeskabte trusler med Laksen, er fortsat værre end nogensinde, men det er helt sikkert, at et ”rekord år” vil blive brugt som,
se hvor godt det går... derfor er det jo helt unødvendigt med yderlige tiltag”, altså til at bekræfte, at vi alle fortsat kan gøre det vi nu engang
er bedst til: Ingen ting!

Vi skal dog i gang med passe meget bedre på Laksen!

Michael, vi mødtes en dag på terrassen på dit vald, og talte om 30, 40 eller 50 ton Laks fanget i Gaula var mange Laks? Vi var hurtigt enige om,
at dette kun var en brøkdel af hvad elven i virkeligheden kunne præstere.

Gaula er en stor elv og kan med lethed give 100, 150 eller endnu flere ton Laks til lystfiskerne. Gaula opfostrer allerede rigtig mange Laks,
men Laksene bliver fanget/dør længe inden de når, at vende tilbage til elven (og den nødvendige gydning, der sikrer den fremtidige
tilgang af fisk).

Årsagerne er kendte:

• Lakselus fra dambrug
Forurening fra de samme dambrug
Opfiskning af fisk til brug som foder i dambrug – derved ødelægges havets naturlige fødekæde
Genetisk forurening fra dambrugene
Garn og not, der nu igen, efter at opkøbet af Laksekvoter er stoppet, kører for fuld kraft
Sidst, men ikke mindst os lystfiskere – der fjerner Laks næsten direkte på gydepladserne – så vi kan fejre rekorder!

Der er kun en årsag; Og vi mennesker skulle skamme os!

Jeg ved, at det hele er en stor gordisk knude og at der er rigtig mange penge involveret i alle punkterne.
Hvordan en sådan knude løses er altid vanskeligt, men så længe, at vi alle, hele tiden kun peger på de andre og kalder disse for de
værste syndere, sker der yderst sjældent noget.

Jeg har en ønskeseddel, den ser således ud:

Dambrugene på land med styr på vandforbrug og rensning af spildevand
Garn/not: Rettighederne, købes således disse helt kommer væk fra kysten/fjorden i al fremtid
Der indføres, et strammere regelsæt for lystfiskerne – og der indsættes kontrol til at sikre at dette overholdes.
Jeg så helst 100 % C & R, men kan også acceptere en ordning med én Laks pr. mand/år.

Målet er, at få så stor en Lakse bestand i Gaula, at der hvert år, af lystfiskere, kan fanges og genudsættes mindst 100 ton Laks!
Eller 3-4 gange så mange Laks som i dag. Så kan vi fejre rekordår!

Vi lystfiskere, kan råbe og skrige – det påvirker måske processen, med løsningen af ovenstående punkter – men med den generelle
Norske holdning og handle-vilje, går det dog yderst langsomt, inden der sker noget med de to øverste af mine ønsker.
(jeg forstår i øvrigt slet ikke hvorfor opkøbet af not-rettigheder, der har kørt i en længere periode, forrige år stoppede?)

Vi kan vælge, at råbe endnu højere, hvilket måske er nødvendigt. Men vi kan også vælge, helt frivilligt, at gøre noget ved den del,
som vi vitterlig selv kan gøre noget ved: Vi kan stoppe med at dræbe den Laks vi fanger

Udover det faktum, at der derved bliver flere Laks som kan gyde i elven, vil det også være et rigtig godt argument for at blive hørt
i den store kamp om løsningen af mine to første ønsker. 

Det kan godt være, at nogle lystfiskere bliver stødt og vil mene at en sådan selvbestaltet C & R ikke hjælper. Men vi skal huske på,
at de mange ton Laks vi lystfiskere fjerner fra Laksens livscyklus fjernes, idet Laksen er nået tilbage til elven,
hvilket er det værste sted i Laksens livkæde!

Det er således at: Én lystfisker dræbt Laks, er det samme som én Laks mindre på gydebanken! 

I 2012 ville det have betydet, at 25-30 ton dræbte Laks (der er faktisk en del Laksefiskere der sætter Laksen tilbage allerede i dag)
ekstra kunne have bidraget til fremtiden ved at gyde i elven – det ville have haft en stor effekt for bestanden!
(det svarer til omkring 10.000.000 lakse æg).

… men kan vi lystfiskere blive enige om helt frivilligt at gøre noget sådant? 

Desværre tror jeg, det på nuværende tidspunkt, bliver vanskeligt - se bare de store diskussioner der er om håndteringen af den
fredede danske Laks, nej så er det nok bedre, at fortsætte med kun, at råbe af alle de andre syndere, medens vi ser, at Laksen uddør! 

Michael, hvad med at gøre dine sider, på hjemmesiden til meget tydelige fortalere for et C & R Laksefiske – Du praktiserer jo
allerede C & R langt hen af vejen i dag? Det handler om ændring af lystfisker kultur og siderne kunne være et af de rigtige steder at begynde dette.

Naturen går sin gang, de sidste år også med nye menneske skabte forandringer: Ekstremvejr, der det ene sted giver varme med tørke
og det andet regn med oversvømmelser. 

Sidste år kom oversvømmelserne til Gaula. Hvem har tænkt på, at denne oversvømmelse de næste år kan nedføre,
at der bliver en reduktion i Gaulas laksebestand? Da den store flom i august sidste år huserede i øvre Gaula, foregik følgende:

De store vandmasser pressede yngel (og store Laks) ud på markerne, da vandet trak sig tilbage blev mange af disse fanget.
Flere steder forsøgte man at rede den strandede yngel ved at fragte disse til elven i spande, men mon ikke der døde meget yngel?
De store vandmasser spulede og vendte elvens sten – derved er rigtig mange fødeemner gået tabt, altså mindre mad til den Lakseyngel,
der er kommet frem efter vinterens gydning.

Selvfølgelig retter naturen selv op på disse skader, men det tager år, jeg er derfor overbevist om, at Laksebestanden vil gå ned i de kommende år.
Yderlige en menneskeskabt trussel er føjet til Laksens sølle liv.

Sidste år fik vi også lidt regn i København, panikken var stor da nogle få af vores menneske skabte goder blev lidt våde, det dækker forsikringerne,
men hvem dækker når naturen ødelægges? 

Nå ja, lad og glemme det hele og blive i rekordårsrusen!

Mvh
Søren

PS: Som I sikkert har set, skriver jeg Laks med stort, dette skyldes min store respekt for denne fantastiske fisk.
En fisk der kan give mig hjertebanken, kuldegysninger, sved, drømme og søvnløse nætter. At skrive med lille vil være helt utænkeligt.

Jeg er udmærket klar over, at Laks fanget i not i fjorden også har en næsten en til en sammenhæng med gyde Laks,
men for smolt der dræbes af Lakselus, er der derimod en langt mindre sammenhæng, 1 død smolt svarer måske til 0,01 mindre gyde Laks.

Vi skal derfor, som det næste have de not og garn op af fjorden igen!

Og jeg ved også, at der ikke er 100 % overlevelse på Laks der genudsattes efter CR – overlevelses procenten på en Laks,
der er behandlet rigtigt, er vel omkring 95 % og det er jo langt, langt bedre end de 0 % som den Laks der ligger død på elv kanten bidrager med!

Og, ja jeg er ikke selv 100 % CR fisker, jeg har også taget Laks, som ikke er blevet genudsat!

JSN Dome template designed by JoomlaShine.com