El-fiskeri i Varde Å - 2009

El-fiskeriet foregik lørdag den 28. november.

Vækkeuret ringer! Klokken er 04.00 lørdag morgen. Op og i bad, ud i bilen, 300 kilometer ligger foran mig, før end jeg fra Nørhalne i Nordjylland er fremme ved Varde Å. Der er el-fiskeri i Varde Å og jeg er inviteret med. Jeg glæder mig som et lille barn.

Egentlig burde jeg have blevet nede i området, da jeg fredag eftermiddag sluttede ugens job i Billund. Men fredag aften var der generalforsamling i Lystfiskeriforeningen for Binderup Å på Skalborg Kro i Aalborg, og jeg skulle jo nødig gå glip af noget……

Vel ankommet til klubhuset i Varde Sportsfiskerforening klokken 07.00, er der dækket op med rundstykker, kaffe og en lille skarp til at blive vågen på. Sædvanen tro for denne forening myldrer det rundt med glade, positive og arbejdsomme medlemmer.

Den ansvarlige for el-fiskeriet gennemgår minutiøs dagens program. Ingen bør være i tvivl om deres opgaver. Tillige siger vejrudsigten, at der bliver solskin om formiddagen, i en ellers total regnfuld uge. Inden vi siger farvel til klubhuset og drager mod Sig for at gøre klar, anmoder den ansvarlige for el-fiskeriet sikkerhedsfolkene om at være vågne for glatte brinker, og det forventede rykind af mange tilskuere til dagens el-fiskeri.

Dagen før er der i TV-Syd vist et klip fra de mange springende laks ved opstemningen ved Sig dambrug, dette klip, samt den lille film fra Varde Sportsfiskerforenings hjemmeside, vil med det gode opholdsvejr sikkert lokke mange til.
Se klippet fra hjemmesiden her på adressen:
http://ms1.tvmidtvest.dk/natur/video/snaebel/Laks-sig.wmv

Det er selvfølgelig med en hvis spænding, at vi når frem til opstemningen ved Sig dambrug - vil vi i dag kunne se de springende laks?

     
        Spærringen ved Sig dambrug - uden springende laks, de var "gået"

Det kan vi ikke - desværre. Varde Å er nemlig steget siden i går grundet de massive regnmængder gennem det meste af fredagen. Laksene er for en stor dels vedkommende simpelthen gået gennem opstemningen - det er jo i sig selv positivt for laksene og gydningen, selvfølgelig knap så sjovt for os der gerne vil se dem. Men der bliver selvfølgelig el-fisket ved opstemningen alligevel og straks viser det sig, at ikke alle laks er gået videre.

                
                            El-fiskeriet ved starten ved spærringen                                                           Hurtigt er første laks i nettet

                     
                                                   Flot hanlaks samme sted                                                                                                 Stor og flot hanlaks i gydedragt

Som det fremgår af de næste billeder, så var det et tilløbsstykke. Første gang karret skulle tømmes kunne de mange tilskuere for et syn af de fine laks. Dog viste det sig efter kyndig gennemgang af fiskene fra personalet fra Dansk Center for Vildlaks, at en hel del af laksehunnerne var udleget og de blev straks genudsat.

               
                  Laksene tage fra el-fiske båden og over i følgebåden                               Formanden med en af de flotte gydemodne laksehunner

                     
                    Laksene klar til  at komme på lastbilen - mange tilskuerer!                                   Laksene gennemgås af personale fra Dansk Center for Víldlaks

Det var første gang man el-fiskede efter Varde Å er blevet gravet bredere, og dermed lagt tilbage i de gamle slyngninger. Den store bredde og den megen vand gjorde ikke el-fiskeriet nemmere, mange fisk smuttede, da man ikke kunne række dem - men der var nu mange fine fisk, såvel havørreder som laks.

                
             Åen er pludselig blevet meget bredere, samt høj vandstand                       Selv om det er blevet sværere, "slåes" laksene dog alligevel

                      
                                             Fine havørreder bliver det også til                                                                                       Endnu en fin hanlaks i gydedragt

                      
                                                          Stor hunlaks landes                                                                                                      Stærk laks på vej ned i karret

El-fiskeriet var absolut noget anderledes, end det jeg er vant til i Nordjylland, hvilket selvfølgelig skyldes, at der er stor forskel på størrelsen af vandløbet. Hvor i Nordjylland oftest har et hyttefad langt bag båden med el-fiskerne, så har man her et kar om båd, som så tømmes undervejs. Dette foregår ved at båd sejler op til el-fiskerne og tømmer fiskene over i et kar, sejler tilbage til en af broerne, hvor bilen fra Dansk Center for Vildlaks venter.

               
   Følgebåden ankommer - klar til at fragte laks og havørred tilbage til bilen                    Der gøres klar til overlevering af laks og havørred

En sø midt i Varde Å? Ja det kunne det godt ligne, men det er det ikke, det er derimod Danmarks formodentlig største sandfang, som er etableret neden for de nye udgravninger fra Sig og nedstrøms. Her ved sandfanget med meget stillestående vand, kunne man med elektroden slå flere gedder.

                
               Det er ikke en sø i varde Å - det er et kæmpe sandfang!                      Der var nogle meget store gedder blandt fiskene ved sandfanget

Resultatet af el-fiskeriet lørdag den 28. november blev, at der var nok af laksehunner på den første tur, men for første gang i flere år, var der ikke et tilfredsstilende antal hanlaks. Man tog derfor en tur ovenfor Sig dambrug allerede om søndagen den 29. november, og her var der mange laks. Formentlig en del af dem der var gået igennem med vandstigningen fredag den 27. november. Man fik nu de hanlaks man skulle bruge.

Her søndag den 06. december, har man så været oppe i Ansager Å og el-fiske efter havørreder. Havørreder har det altid været en udfordring at få nok af på den første tur i hovedløbet, også selv om jeg så fine havørredhunner på otte til ni kg sidste lørdag nedstrøms dambruget i Sig.

Lidt overskydende stemningsbilleder fra el-fisketuren.

                      

                     


Mvh
Finn Nielsen
Lystfisker-liv.dk og gudenaa.com

Jagten på Varde Å laksen - del 3

Mandag den 02. november

Et køkken der kom i vejen og tak for sæsonen 2009

Et køkken kom i vejen:
Jagten på Varde Å laksen led lidt under en etablering af nyt køkken hjemme i Nordjylland. Det kan måske lyde lidt kryptisk, eftersom Varde Å jo ikke ligefrem ligger i det nordjyske.

Når det er sådan fat, er det fordi jeg med de mange timer, der skulle bruges hjemme i Nordjylland, havde tilrettelagt mit arbejde sådan, at jeg ikke skulle så meget til Vandel her i efteråret som normalt på mit lager, og deraf mistede jeg jo en del ture til Varde Å.

Men jeg skal ikke klynke. Jeg vil udtrykke det lidt som to af nutidens store kommunikatorer på tv, herunder TV2 News, Mogensen og Kristiansen, ”som bekendt har det været en fantastisk sæson, men det bedste er jo, at næste sæson bliver langt bedre”.

Jeg fik ikke fat i Varde Å laksen i 2009. Det føler jeg mig overbevist om at jeg gør i 2010. Jeg glæder mig i hvert fald til at skulle fiske efter laksen igen i Varde Å. I det hele taget at angribe det danske laksefiskeri meget mere, som jo er i voldsom fremgang, såvel med antallet af fangede laks (når igen i 2009 op over 500 stk. i Varde Å inklusiv de udsatte laks), som med størrelserne på laksen - og det i efterhånden et par håndfulde vandløb i Jylland.

Jeg fik (grundet køkkenet - det er godt at have en undskyldning) ikke sagt rigtig farvel til Varde Å her den sidste dag i oktober - pyt med det. Jeg kan se tilbage og glædes over de mange fine oplevelser igennem foråret og sommeren ved åen, med mange utrolige flinke og hyggelige medlemmer.

Se dette fine farvel til sæsonen i Varde Å i et nyligt indlæg på Sportsfiskeren på adressen:
http://www.sportsfiskeren.dk/nyheder/2009/Oktober/Farvel_til_aaen/


Tak for sæsonen 2009:
Jeg vil gerne her rette en stor tak til mange af medlemmerne i Varde Sportsfiskerforening for deres udviste hjælpsomhed med en simpel Nordjyde. Jeg har da aldrig mødt så positive, venlige og hjælpsomme medlemmer og mennesker af en lystfiskeriforening. Jeg vil gerne blandt mange fremhæve Palle Jørgensen og formanden Jørgen Bohnensach.

Tak for de mange gode timer sammen ved åen, og ikke mindst ved foredrag og fluebinding i klubhuset. Vi ses jo snart igen.

Selv om mange af medlemmerne selvfølgelig er lakse- og havørredfiskere i Varde Å, så er en del af dem også kystfluefiskere om vinteren og det tidlige forår, inden laksefiskeriet atter starter igen i april måned. Programmet for de to aftener her i november måned for medlemmerne kan ses her på adressen: http://www.varde-sportsfiskerforening.dk/kystfluebinding.pdf 

Jeg håber at se en masse af jer til to hyggelige aftener med fluebinding i klubhuset i Varde.


Genslyngning af Varde Å og fjernelse af spærringer:
I efteråret 2009 har Varde Å i området omkring Ansager, Sig og Karlsgårde gennemlevet en voldsom ændring - en ændring til det bedre.

                    

Åen er udgravet og genslynget, der er fjernet spærringer, så åen nu kan klare de store fremtidige vandmængder, og dermed også give laksene mulighed for at komme langt videre op i systemet for at gyde. Ikke mindst vil laksene kunne nå helt op til Grindsted.

                    

Det bliver spændende at hvad dette fine tiltag kommer til at have af positiv indvirkning på Varde Å laksen fremadrettet.


Mvh
Finn Nielsen
LYSTFISKERLIV og gudenaa.com


Lakseplan på vej - for danske laks

Formentlig med kvoteordning, som det kendes fra for eksempel Varde Å

For at redde den vilde, danske atlanterhavslaks er DTU Aqua - tidligere Danmarks Fiskeriundersøgelser - i samarbejde med Fiskeriinspektoraterne i gang med en større plan for lakseforvaltningen. Formålet er at sikre, at laksebestandene bliver forvaltet, så de på sigt bliver selvreproducerende. Planen skal sikre, at der kommer tilstrækkelig med laks til at udnytte vandløbets gydepladser og dermed, at laksene bliver selvreproducerende med tiden.

I dag er næsten 90 % af alle laks i danske åer udsatte fisk - avlet med hjælp fra sportsfiskerne på vilde laks fra den respektive å.

Laksen skal derfor som udgangspunkt totalfredes i alle de jyske åer, og så kan der tildeles der kvoter, som passer til de enkelte vandløb. Altså en kvoteordning som det blandt andet kendes fra Varde Å, Sneum Å, Kongeå og Storåen i dag.

Målet er en ensartet administration af lakseforvaltningen, og kvoten tildeles kun én samarbejdspartner for at kunne administrere og forvalte ordningen. Så alle foreninger, konsortier og lodsejere, som ønsker del i den tildelte laksekvote, skal være repræsenteret i én sammenslutning for den respektive å.

Fiskeridirektoratet opstiller de retningslinjer, der skal være opfyldt for at en sammenslutning kan få del i en laksekvote. Eksempelvis at man skal indrapportere hjemtagne fangster, og at man melder stop lidt før kvoten er opbrugt.

Du kan læse meget mere om lakseplanen i det kommende nummer af Miljø & Vandpleje, der udkommer elektronisk på www.sportsfiskeren.dk i september.

Kilde: Danmarks Sportsfiskerforbund

Finn Nielsen
LYSTFISKERLIV

Laks - også de små nordjyske åer kan være med

Flot fluefanget laks fra Liver Å

Vi læser i øjeblikket om store laksefangster ved især de store vestvendte åer og Norge. Men de små åer kan nu også godt være med.

Her den 7. september var jeg lige et smut forbi Liver Å. Hvilken tur!  Det gav mig min hidtil største laks’ en fisk på 86 cm og vægten viste 6.0 kg ligeud.

        

Jeg kørte til åen klokken 13.00 og efter blot 15 minutter var der fast fisk. Efter et kast til modsatte bred fik fluen lov til at vandre til modsatte bred, - et sted hvor jeg før har taget havørred - her stod fluen stille et kort øjeblik hvorefter hjemtagningen begyndte.

Efter et nyk med fluen blev stangen spændt med et stort ryk. Jeg stammede blot op og fighten kunne begynde. Nu er Liver Å ikke det nemmeste sted at lande fisk, så mens jeg kørte line ind på hjulet og begyndte at gå baglæns til et egnet sted, fulgte fisken bare med. Jeg tænkte; - ah en lille havørred på et par kilo.

                                                                      

Da jeg nåede stedet hvor den skulle landes tog fanden ved fisken. I et nu stak fisken nedstrøms og det i en fart jeg aldrig har været udsat for før. Da hele fluelinen plus lidt bagline var ude, sprang fisken meterhøjt over vandet og viste sig i hele sin pragt. En stor laks kunne jeg se, da solens stråler ramte fiskens sider.

Efter sådan tre helt ens spring blev fisken klar til landing. En landing som ikke var helt nem. Jeg måtte sidde/ligge på ryggen med underkroppen hængende ud over åen for at kunne nå fisken. Heldigvis lykkedes det i første forsøg at få gaffen sat rigtig ind.

Hvilken herlig sejr godt hjulpet af min gamle Hardy Favourit 10.5" # 7/8. Linen en DT 8 S 2 monteret med 0.35mm forfang. Fluen var min altid tro følgesvend; Skjern Spey str.2.

Det var min tredje laks, alle fanget i Liver Å.
 
Knæk & Bræk
Milton Christensen

1000 tak for den fine beretning Milton, og et tort tillykke med den flotte laks
Finn Nielsen
LYSTFISKERLIV

”Fluerne” - slog til i Skjern Å!

Den lille ”loge” fra Nordjylland, gæstede atter Skjern Å

I 2009 blev turen flyttet fra en forårstur, til en efterårstur. Halvdelen af ”Fluerne” deltog i det der skulle blive en stor laksoplevelse på Dansk grund.

Kjeld beretter:
Laksefiskeriet er nu slut de fleste steder i Norge, men i Danmark er der fortsat mulighed for at mærke, eller måske endnu bedre, at lande en laks og minsandten om ikke vi ”gamle fluer” blev tilsmilet af heldet. 

              
                    Glade medlemmer af "Fluerne" - Kurt og Jan Erik                                                Bjarne med flot havørred på 4,5 kg

Hvert år er vi en håndfuld gamle venner der besøger Skjern Å i håb om, at fravriste den en ægte dansk laks. Allerede efter to dage, hvor åen gik med utrolig høj vandstand viste Bjarne de øvrige, hvordan der skulle fiskes. En flot havørred på 4,5 kg.. Den blev behørigt fejret, og selvom vi kom sent i gang næste formiddag, så havde vi lært lektien.    

                                                   
                                  Kjeld med hanlaks på 9,2 kg                                                              Hunlaks på 7,2 kg og hanlaks på 9,2 kg

              
                                 Kjeld og Bjarne med deres laks                                                           Hunlaks på 7,2 kg og hanlaks på 9,2 kg

En time efter vi gik i gang på tredjedagen - åens vandstand faldt nu tydeligt, og sigtbarheden var nu meget bedre - startede det med, at Kjeld fik en flot hanlaks på 9,2 kg. Derefter fik Bjarne en laks på 7,2 kg. Senere på dagen fik Kurt en laks på 3,5 kg. Det var simpelthen en kanondag og garanteret en meget sjælden oplevelse. For Bjarne var det dog ikke slut endnu. Han fightede lige en laks mere på 3 kg, som han nænsomt genudsatte, da han jo havde opbrugt sin kvote.
 
Derudover var der bud efter to andre laks på ca. 3 og 5 kg., og det skal da være usagt, men mon ikke der var for meget Caol Ila i blodet hos nogle af gutterne. I hvert fald fumlede de gevaldigt i det, og lod laksene smutte.
 
Alt i alt en herlig laksetur, hvor Skjern Å viste sig fra sin bedste side.
 
Hilsen Kjeld
”Fluerne”

Et stort tillykke med fangsterne og 1000 tak fordi vi må bringe det her LYSTFISKERLIV.
Finn Nielsen
LYSTFISKERLIV og "Fluerne"

JSN Dome is designed by JoomlaShine.com