Lakseeggene ligger nå trygt forvart under elvegrus, til de klekkes til våren. Antall gytegroper mellom Melhus og Støren ble registrert fra helikopter i dag. Torstein Rognes kunne telle 325 gytegroper mellom Gimse bru og Frøset bru. Dette er bare halvparten av det som ble registrert i 2008 og 2009. I fjor ble det ikke foretatt noen telling, på grunn av at isen la seg på denne tida av året.

Torstein Rognes er ikke misfornøgd med resultatet.

- Vi forventet en nedgang i år, men den var ikke så stor som vi fryktet. I flere år før 2008 hadde vi mye lågere tall, sier Rognes.

Han sier at reproduksjonen til laksen bestemmes av mye mer enn antall gytegroper. Fra helikopteret så han en god del død laks som fløt nedover elva. Dette tar han som et godt tegn. Når det er kamp blant hannlaksene under gytinga vet han at de beste genene føres videre.