Flies for Steelhead - Steelhead BC, no. 1

Flies to the Canadian Steelhead fishing, as well as various Salmon in British Columbia (BC), Canada

Fluer til det Canadiske Steelhead fiskeri, samt diverse Laks i British Columbia (BC), Canada


The articles will be both in English and Danish

Artiklerne vil både være på Engelsk og Dansk

 

Steelhead BC, no. 1

Fly is tired step by step by Finn Nielsen
Fluen bundet step by step af Finn Nielsen

 

All materials from FutureFly Denmark

Alle materialer er fra FutureFly

 

Materials for Steelhead BC - no. 1

 • Thread: Black
 • Tube: 3 mm Bordeux and 1,8 mm Black
 • Hackle: 3 x Marabou - Salmon, Pink og Purple
 • Weight: 2 x Fluo Red US-tube 6 mm
 • Head: Black thread or Metallic Red Drainer Disc 8 mm - both tired with glue

 

Materialer til Steelhead BC - no.1

 • Bindetråd: Sort
 • Rør: 3 mm Bordeux og 1,8 mm Sort
 • Hackler: 3 x Marabou - Salmon, Pink og Purple
 • Belastning: 2 x Fluo Rød US-tube 6 mm
 • Hoved: Sort bindetråd eller Metallic Red Drainer Disc 8 mm - begge dele bundet med lim

 

 

 • Cut a diagonal cut in the 3 mm tube and fire a small collar on 1.8 mm tube
 • Skær et skråt snit i det 3 mm rør og brand en lille krave på 1,8 mm rør

 

   

 • Press 1.8 mm tube up in 3 mm tubes and tie some stint so it is secured - do not use glue, then tubes break sooner or later
 • Pres 1,8 mm rør op i 3 mm rør og bind nogle tørn så det er sikret - brug ikke lim, rørerne knækker før eller siden

 

 

 • Bind the first hackle into - it is Salmon colored
 • Bind det første hackle ind - det er Salmon farvet

 

  

 • Turn it around to a collar - brush the fibers free of each other
 • Tørn det rundt til en fin krave - børst fibrene fri af hinanden

 

  

 • Put the first weight on - a 6 mm Fluo Red US-tube
 • Sæt den første belastning på - en 6 mm Fluo Rød US-tube

 

   

 • Then the hackle number two - which is in color Pink
 • Dernæst hackle nummer to - som er i farven Pink

 

  

 • Turn it around to a collar - brush the fibers free of each other
 • Tørn det rundt til en fin krave - børst fibrene fri af hinanden

   

  

 • Put the second weight on - a 6 mm Fluo Red US-tube
 • Sæt den anden belastning på - en 6 mm Fluo Rød US-tube

   

    

 • At last hackle number three - which is in the color Purple
 • Til sidst hackle nummer tre - som er i farven Purple

 

   

 • Make a head by tying thread and glue the thread under the turning - (if you want this type of head on the flies) 
 • Lav et hoved af bindetråd og lim tråden under tørnene - (hvis man vil have denne type hoved)

 

   

 • Even I am more for a final head with disc - here with a Metallic Red Dranier Disc in 8 mm
 • Selv er jeg mere til et afsluttende hoved med disc - her med et Metallic Red Dranier Disc i 8 mm

 

 

 • Cut the tube at 1.8 mm (Black) so there are only 2 mm back, and burn a collar to the end
 • Skær af røret på 1,8 mm (Sort) så der kun er 2 mm tilbage, og brænd en krave til afslutning

 

  

 • Fly front view after there is burnt a collar
 • Fluen set forfra efter der er brændt en krave

 

  

 • The finished fly - Steelhead BC-No.1
 • Den færdige flue - Steelhead BC - no. 1

 

Tired by Finn Nielsen
Lystfisker-liv.dk
Bundet af Finn Nielsen