Flies for Steelhead - Steelhead BC, no. 3

Flies to the Canadian Steelhead fishing, as well as various Salmon in British Columbia (BC), Canada

Fluer til det Canadiske Steelhead fiskeri, samt diverse Laks i British Columbia (BC), Canada

The articles will be both in English and Danish

Artiklerne vil både være på Engelsk og Dansk

 

Steelhead BC, no. 3

Fly is tired step by step by Finn Nielsen

Fluen bundet step by step af Finn Nielsen

  

All materials from FutureFly Denmark

Alle materialer er fra FutureFly

 

Materials for Steelhead BC - no. 3

Thread: Black

Tube: 3 mm Bordeaux and 1,8 mm Purple

Hackle: 2 x Marabou – One Purple and One Pink

Weight: 1 x US-tube Fluo Red 10 mm

Head: Black thread or Purple Conehead 8 mm - both tired with glue

 

Materialer til Steelhead BC - no. 3

Bindetråd: Sort

Rør: 3 mm Bordeaux og 1,8 mm Purple

Hackler: 2 x Marabou – 1 x Purple og 1 x Pink

Belastning: 1 x US-tube Fluo Red 10 mm

Hoved: Sort bindetråd eller Purple Conehead 8 mm - begge dele bundet med lim
 

  

 • Cut a diagonal cut in the 3 mm tube and fire a small collar on 1.8 mm tube
 • Skær et skråt snit i det 3 mm rør og brand en lille krave på 1,8 mm rør 
   

   

 • Press 1.8 mm tube up in 3 mm tubes and tie some stint so it is secured - do not use glue, then tubes break sooner or later
 • Pres 1,8 mm rør op i 3 mm rør og bind nogle tørn så det er sikret - brug ikke lim, rørerne knækker før eller siden
   

   

 • Bind the first Marabou hackle into - it is Purple colored
 • Bind det første Marabou hackle ind - det er Purple farvet
   

 

 • Turn it around to a collar - brush the fibers free of each other
 • Tørn det rundt til en fin krave - børst fibrene fri af hinanden
   

     

 • Put the weight on - a 10 mm US-tube in the color Fluo Red
 • Sæt belastning på - en 10 mm US-tube i farven Fluo Red
   

   

 • Bind the second Marabou hackle into - it is Pink colored
 • Bind det andet Marabou hackle ind - det er Pink farvet
   

  

 • Turn it around to a collar - brush the fibers free of each other
 • Tørn det rundt til en fin krave - børst fibrene fri af hinanden
   

   

 

 

 • Even I am more for a final head with disc - here with a Purple Conehead in 8 mm - cut the tube at 1.8 mm (Purple) so there are only 2 mm back, and burn a collar to the end
 • Selv er jeg mere til et afsluttende hoved med disc - her med et Purple Conehead i 8 mm - skær af røret på 1,8 mm (Purple) så der kun er 2 mm tilbage, og brænd en krave til afslutning.
   

   

 • Fly front view after there is burnt a collar
 • Fluen set forfra efter der er brændt en krave
   

 

 • The finished fly - Steelhead BC - no.3
 • Den færdige flue - Steelhead BC - no. 3

 

 Tired by Finn Nielsen

 Lystfisker-liv.dk

 Bundet af Finn Nielsen