Flies for Steelhead - Steelhead BC, no. 5

Flies to the Canadian Steelhead fishing, as well as various Salmon in British Columbia (BC), Canada

Fluer til det Canadiske Steelhead fiskeri, samt diverse Laks i British Columbia (BC), Canada

The articles will be both in English and Danish

Artiklerne vil både være på Engelsk og Dansk

Steelhead BC, no. 5

Fly is tired step by step by Finn Nielsen

Fluen bundet step by step af Finn Nielsen
 

All materials from FutureFly Denmark

Alle materialer er fra FutureFly

 

Materials for Steelhead BC - no. 5

 • Thread: Black
 • Tube: 3 mm Orange with Glitter and 1,8 mm Orange
 • Hackle: 2 x Marabou – 1 Salmon color and 1 Purple 
 • Legs: 1 x Rubberlegs Purple with black
 • Dubbing: Easy Dubbing Orange
 • Weight: 1 x US-tube Fluo Red 10 mm
 • Head: Black thread or Metallic Golden Orange Conehead 8 mm - both tired with glue

 

Materialer til Steelhead BC - no. 5

 • Bindetråd: Sort
 • Rør: 3 mm Orange/Glitter og 1,8 mm Orange
 • Hackler: 2 x Marabou – 1 i farven Salmon og 1 i farven Purple
 • Ben: 1 x Gummiben i Purple med sort
 • Dubbing: Easy Dubbing Orange
 • Belastning: 1 x US-tube Fluo Red 10 mm
 • Hoved: Sort bindetråd eller Metallic Golden Orange Conehead 8 mm - begge dele bundet med lim
   

 • Cut a diagonal cut in the 3 mm tube and fire a small collar on 1.8 mm tube
 • Skær et skråt snit i det 3 mm rør og brand en lille krave på 1,8 mm rør  

 

 • Press 1.8 mm tube up in 3 mm tubes and tie some stint so it is secured - do not use glue, then tubes break sooner or later
 • Pres 1,8 mm rør op i 3 mm rør og bind nogle tørn så det er sikret - brug ikke lim, rørerne knækker før eller siden

 

 

 • Bind the first Marabou hackle into - it is Salmon colored
 • Bind det første Marabou hackle ind - det er Salmon farvet
   

 

 • Turn it around to a collar - brush the fibers free of each other
 • Tørn det rundt til en fin krave - børst fibrene fri af hinanden
   

 

 • Bind the set off rubber legs in – spread it out
 • Bind et sæt gummiben ind – spred dem ud
   

 

 • Turn the Easy Dubbing in -  Brush it easily out
 • Tørn Easy Dubbing ind - børst det let ud
   

 

 • Put the weight on - a 10 mm US-tube in the color Fluo Red
 • Sæt belastning på - en 10 mm US-tube i farven Fluo Red
   

 

 • Bind the second Marabou hackle into - it is Purple colored
 • Bind det andet Marabou hackle ind - det er Purple farvet
   

 

 • Turn it around to a collar - brush the fibers free of each other
 • Tørn det rundt til en fin krave - børst fibrene fri af hinanden
   

 

 • Bind a few straw off flash in - puple, pink and blue collor mixed
 • Bind nogle få strå af flash ind - purple, pink og blå farver mixed

 

 

 • Make a head by tying thread and glue the thread under the turning - (if you want this type of head on the flies)
 • Lav et hoved af bindetråd og lim tråden under tørnene - (hvis man vil have denne type hoved)
   
 • Even I am more for a final head with disc - here with a Silver Conehead in 8 mm - cut the tube at 1.8 mm (Purple) so there are only 2 mm back, and burn a collar to the end
 • Selv er jeg mere til et afsluttende hoved med disc - her med et Sølv Conehead i 8 mm - skær af røret på 1,8 mm (Purple) så der kun er 2 mm tilbage, og brænd en krave til afslutning.
   

   

 • Fly front view after there is burnt a collar
 • Fluen set forfra efter der er brændt en krave

 

 

 • The finished fly - Steelhead BC - no.5
 • Den færdige flue - Steelhead BC - no. 5

 

Tired by Finn Nielsen
Lystfisker-liv.dk
Bundet af Finn Nielsen