Plugg Frances - The Canadian Style

The popular Danish variants of the Icelandic Frances fly - call Plugg Frances - exposed to Steelhead colors

De populære Danske varianter af den Islandske Frances flue - kaldet Plugg Frances - udsat for Steelhead farver


The articles will be both in English and Danish

Artiklerne vil både være på Engelsk og Dansk

 

                                                    Plugg Frances - The Canadian Style


The above-mentioned Plugg Frances flies are a quick and easy-bound variant of Icelandic Frances flies - but it does not make them any worse - on the contrary, they have really shown their worth in Denmark, where both Salmon and Seatrout have greeted them.

With the forthcoming trip for me together with my fellow friends to BC in Canada, in search of Steelhead and Coho, it was a good idea to try these flies in Canada - and of course those colors that usually lure Steelhead and Coho to hug .

At the bottom, after the picture of the flies there are a few bindings for the flies - there are flies used in the Danish rivers, used with great luck in the displayed color - but the materials are the same and the way to bind them is the same - all materials are from FutureFly .

 

De ovennævnte Plugg Frances fluer er en hurtigt og let bundet variant af Islandske Frances fluer - men det gør dem ikke ringere - tværtimod har de for alvor vist deres værd i Danmark, hvor både Laks og Havørred, grådigt har kastet sig over dem.

Med den forestående tur for mig sammen med mine fiskekammerater til BC i Canada, på jagt efter Steelhead og Coho, lå det for mig som en god ide at prøve disse fluer i Canada - og selvfølgelig i de farver der normalt lokker Steelhead og Coho til hug.

Nederst under billederne af fluerne, er der et par bindeanvisning for fluerne - det er fluer der bruges i de Danske vandløb, bruges med stort held i de viste faver - men materialerne er de samme og måden at binde dem på er de samme - alle materialer er fra FutureFly.
 

Fly is tired by Finn Nielsen

Fluen bundet af Finn Nielsen

 

                                                                      Blue and Silver


                      

                                                                                           Pink and Silver

 

  

                                                 Black af Fluo Red (Egg Sucking Leech)

 

                      

                                                                                            Blue and Black

 

   

                                                                   Pink/Blue - Rainbow

 

                      

                                                                                     Magenta/Blue - Rainbow 

Autum Superior Frances - Step By Step

Red Frances på 5 minutter - Kim Sørensen

 

Finn Nielsen
Lystfisker-liv.dk