Dagbog fra Canada, indledning før afrejse - Diary from Canada

Artikel på dansk

Article in English, below

Nedtællingen er for alvor i gang – vi forsøger senere at sende fra British Columbia.

Vi håber det bliver muligt at lave en dagbog, som det var muligt sidst gang vi var derovre, ala det vi lavede i uge 29 i Gaula her i sommers – dog igen uden billeder – kommer efter vi er vendt hjem igen. Derudover kommer der jo nok en del på Face Book også.

Selv om der i skrivende stund (12. september) er mere end 14 dage til afrejse (29. september), fylder turen mega meget i tankerne, herunder opladning, pakning, fluebinding, klargøring af grej og meget mere – turen har nu fyldt en hel del i et års tid…

Vi lander fredag den 29, september om aftenen i Smithers, British Columbia (BC) og med en weekend uden fiskeri efter reglerne (Non Canadian), så er der et par dage og komme på plads i, samt komme over jetlag med mere, afvikle min fødselsdag om lørdagen, handle i byen Smithers og se Bulkley River an – før end det mandag den 02. oktober for alvor går løs med jagten på de nystegne Steelheads.

Da vi allerede i 2012 første gang ramte den lille by Fort Telkwa, 10 km før Smithers på en ferietur, mødte vi dette skilt – det var vel den sædvanlige reklame og det lød endda noget overdrevet.

         

Vi skulle dog blive klogere, og ikke mindst blev det en slags grundsten for vores videre fiskeri efter Steelhead i Canada. Floden Bulkley River løber lige her i en fantastisk natur, og så er det faktisk med et Steelhead fiskeri i verdensklasse…

Her er lidt link til opvarmning fra sidste gang. Dagbogen fra sidst er der også, måske ikke så meget ved nu, efter to år – men er interessen der alligevel, så kig det ud – ellers lidt om fluerne og fiskene fra den gang, samt lidt omkring fluer fra nu af – se hvordan de bindes.

 

The countdown has started – We will try to send from British Columbia (BC).

We hope it will be possible to make a diary as we did the last time we were in Canada just like the one we did in week 29 in Gaule this summer – however it will be without images which will come after we have returned to Denmark. In addition to the diary there will probably be material on Facebook.

Although there are more than 14 days to departure the 29th of September the trip occupies our minds for example at mental and physical preparation, packing, fly tying, preparation of gear and so much more – in fact the trip has occupied our minds for the better part of a year.

We arrive Friday the 29th of September in the evening in Smithers, BC and with a weekend with no fishing because of the Canadian legislations there will be a couple of days to settle in and to get over our jetlag and celebration of my birthday the next day, Saturday. We will be seeing Smithers and Bulkey River before it is Monday the 2nd of October and by legislations we are allowed to start “hunting” the Steelheads.

When we in 2012 visited the little town Fort Twelka, 10 km outside Smithers on a vacation we met this sign – I suppose it was the usual advertisement and it sounded even somewhat exaggerated. 

We should, however, become smarter and not at least it became a kind of cornerstone for our further fishing for Steelheads in Canada. The Bulkey River runs in a stunning nature and a world class place when fishing for Steelheads.

Here are some links as a warm up from last time. The diary from our trip two years ago is also there – it might not be of much but the interest is there - so go check it out. Otherwise there are information about the flies and fish from the trip as well as information on the flies we are bringing this year and how they are tied. 

 

Finn Nielsen
Lysfisker-liv.dk