Åpner for fiske

Temperatur og værforholdene har endret seg og prognosene er nå bedret med tanke på fiskeforholdene. 

Dette gjør at det nå er forsvarlig å åpne for fiske i Gaulavassdraget.

Med bakgrunn i dette blir det igjen tillatt å fiske fra i dag, Torsdag 2. august kl 18.00.

 

Utsikter til åpning av fisket

Vær- og temperaturprognosene gjør at vi nå ser det sannsynlig at fisket kan gjenåpnes i Gaula i løpet av kort tid/få dager.

Vanntemperaturen er fortsatt for høy i dag, men temperaturen skal falle betydelig og meteorologitjenestene er klare på at det skal komme betydelig med nedbør. Vi følger situasjonen kontinuerlig, og fisket vil bli åpnet så snart det er forsvarlig. Endringer publiseres på gaula.no.

 

Vurdering av situasjonen - FORTSAT STOP

Utviklingen det siste døgnet med tanke på vannføring og vanntemperatur har gått i riktig retning.

Værprognosene for det kommende døgnet tilsier at denne utviklingen ikke vil fortsette og med varsel om temperaturer rundt 30 grader anser vi det ikke som forsvarlig å åpne fisket enda.

Vi følger utviklingen kontinuerlig og vil oppdatere underveis.

 

VIGTIGT! Alt fiskeri i hele Gaula er midlertidigt stoppet - 28.07

VIKTIG MELDING i GAULA:

Varsel om midlertidig stans i fisket

Situasjonen vi nå har i elva med tanke på vannføring og temperatur, kombinert med nye endringer i langtids værvarsel, gjør at vi står i en prekær situasjon. Forholdene tilsier at det ikke er biologisk forsvarlig å bedrive et fiske i Gaula.

Høy vanntemperatur, lite vanndekt areal, minimal vannføring og lav vanngjennomstrømning gjør at et fiske vil gi for stor fysiologisk påkjenning for fisken. Dette vil medføre økt dødelighet og det vil være økt risiko for sykdomsutbrudd.

Dette betyr at fisket må stanses midlertidig i hele vassdraget i påvente av mere vann og lavere vanntemperatur.

Alt fiske skal opphøre fra Lørdag 28. juli kl 21.00. 

Situasjonen vil følges kontinuerlig og opphør av tiltaket blir kunngjort på gaula.no.