KILDE: Tronderbladet.no

Gaula ble stengt for fiske

Gaula fiskeforvaltning besluttet at elva Gaula ble stengt 21.00.

STENGT: Gaula ble stengt 21.00, og det vil bli foretatt kontroll av at ingen har snøret i elva. 
    
      (Foto: Fredrik Lien)

STENGT: Gaula ble stengt 21.00, og det vil bli foretatt kontroll av at ingen har snøret i elva.  FOTO: FREDRIK LIEN

- Det har blitt høy temperatur, og målt til over 20 grader i vannet ved målestasjonen hos Gaula natursenter, opplyser Ronja Wilmannsøien ved Gaula natursenter.

Gaula stenges

Hun forklarer at elva har nådd et nivå som kan føre til for stor fysiologisk påkjenning for fisken. Videre forklarer hun at det ikke er forsvarlig å fiske lengre, men vet ikke når den kan åpnes igjen. Gaula har over lengre tid vært under oppsyn, og det ble i dag besluttet av Gaula fiskeforvaltning å stenge elva.

- Det har vært en veldig spesiell sommer. Og det har vært krevende forhold i elva. Lite vann, nedbør og varme har gjort sitt for at det har ført til utfordrende forhold i elva, sier Torstein Rognes.

Uforsvarlige fiskeforhold

Rognes er daglig leder ved Gaula fiskeforvaltning, og han forklarer at forholdene tilsier at det er besluttet en stengning for fiske i Gaula. Han forklarer videre at hovedårsaken beror på at det først og fremst er høye temperaturer som er årsaken.

- Vanntemperaturen har økt mye, samtidig som vannføringa har falt. Denne kombinasjonen førte til at vi tok en beslutning i dag om å stenge elva, forteller han.

Uheldig for fiskerne

Rognes forklarer videre at det har vært en veldig spesiell sommer, med krevende forhold i elva. Han uttrykker at det er en uheldig situasjon for mange som har tatt ferien til Gauldalen for å fiske, og at de kommer til en stengt elv.

- Det er ikke slik vi ønsker å ha det, men biologien går først, avklarer han.

KILDE: Tronderbladet.no

 

Kilde: adressa.no

Gaula stengt for fiske på grunn av varmen

Etter at temperaturen akselererte fredag, har det skapt enda større utfordringer i elvene.

- Det er ingen artig eller enkel beslutning å ta, men når vanntemperaturen akselererte i går var det ingen annen utvei, sier Torstein Rognes i Gaula natursenter.  
    
      (Foto: Christine Schefte)

- Det er ingen artig eller enkel beslutning å ta, men når vanntemperaturen akselererte i går var det ingen annen utvei, sier Torstein Rognes i Gaula natursenter.   FOTO: CHRISTINE SCHEFTE

Gaula natursenter varsler om midlertidig stans i fisket i Gaulavassdraget. Elven har lenge vært under oppsyn, og klokken 21.00 i kveld ble det besluttet at den skal stenges for fiske på ubestemt tid.

- Det er ingen artig eller enkel beslutning å ta, men når vanntemperaturen akselererte i går var det ingen annen utvei, sier Torstein Rognes i Gaula natursenter.

Rognes forteller at det så langt vært en krevende sesong. Med lite nedbør og høye temperaturer har det gradvis blitt mindre vann i elven. I Gaula har det blitt målt over 20 grader i vannet ved en målestasjon hos Gaula natursenter.

- Med gårsdagens økte temperaturer er det ikke lenger forsvarlig å bedrive fiske. Det er fiskevelferden det går på. Det er et regelverk som sier at fisken skal settes tilbake, men det er ikke forenlig med vanntemperaturen vi har nå.

Han forteller at fiske vil føre til en stor fysiologisk påkjenning på fisken, både ved økt dødelighet og økt risiko for sykdomsutbrudd.

Uheldig for tilreisende

Rognes synes det er uheldig for de tilreisende som har satt av ferien til å fiske, men tror de fleste har forståelse for tiltaket.

- De fleste laksefiskerne er reflekterte og skjønner tanken bak, derfor har vi fått veldig mange positive tilbakemeldinger. Vi hadde en styrebehandling, og styret var enstemming. Det var ingen tvil.

Fra time til time

Situasjonen har den siste tiden vært vurdert fra time til time.

- Vi følger situasjonen nøye, så får vi se hvordan været utvikler seg. Nå er det mange som ønsker seg nedbør. Til syvende og sist vil det avgjøres av vannmengde og temperatur. Det kan gå fort, men det kan også ta tid før vi kan åpne igjen. Værsituasjonen er vanskelig, sier Rognes.

Værdalselva stenges også

Ved midnatt vil også Værdalselva stenges for fiske, opplyses det på verdalselva.no.

KILDE: adressa.no