Status på lukningen af Danske og Norske vandløb

Lystfiskerforeningen af 1926 - 29. juli kl. 13.19 ·

Status på lukningen af Danske og Norske vandløb

Den ekstreme vejrsituation, de høje vandtemperaturer og det lave vand har lukket en del nordiske vandløb, hvor lystfiskerforeninger og lodsejere med rettidig omhu skåner fiskene.

Følgende foreningener har lukket for fiskeri i Skjern Å-systemet, Skjern Å, Omme Å, Vorgod Å m.m.:

Lystfiskerforeningen af 1926

Skjern Å Dalens Lystfiskerforening

Borris Fiskeriforening

Sdr. Felding Lysfiskerforening

Herning/Ikast Lystfiskerforening

Ved Storåen har Lystfiskerforeningen af 1926 lukket for fiskeri på medlemsvandet i Storå-systemet.

Foreningen har desuden forbudt catch and release de af foreningens øvrige vandløb, der ikke er lukket for fiskeri.

Holstebro og Omegns Fiskeriforening, HOF, har lukket for foreningens fiskevand i Storåen fra midnat den 2 august.

Holstebro Kommune har lukket for fiskeri på kommunens fiskevand i Storåen.

Vemb Lystfiskerforening har stoppet dagkortsalget 02/08 lukket for fiskeri i Storåen og i Lilleåen. Desuden har foreningen aflyst den store fiskedag 28 august.

Grindsted Lystfiskerforening har lukket for fiskeri i Varde Å og i Omme Å.

Varde Sportsfiskerforening og de andre foreninger under Varde Å Sammenslutningen har lukket for fiskeri i åen.

Gjern Å Fiskeriforening har lukket for fiskeri i Gjern Å.

Odder Sportsfiskerforening har lukket for fiskeri i Odder Å og i Rævs Å.

Odense Å har lukket for fiskeri af laksefisk.

Fynske Lystfiskere henstiller til at der ikke fiskes på foreningens vand på Fyn og i Jylland.

Fishing Zealand opfordrer til at alt bækørredfiskeri indstilles.

I Norge har Gaula været lukket for laksefisker, men genåbnede den 2. august.

Værdalselven er lukket.

I Bjerkreimselven tillades nu kun fiskeri med let grej - flue og spin med flydende kastedup og flue eller orm.