Fluebinding - hobby og inspiration

Vær med til fluebinding her på KYSTFISKEREN!

I de kommende måneder vil jeg her på KYSTFISKEREN, lægge op til nogle artikler om praktisk fluebinding. Oplæggene skulle gerne lede såvel nye, som gamle fluebindere gennem nogle teknikker og indlæringer, som vil kunne gøre, at man kan klare sig ud i binderiet.

Mit formål er, at indøve et godt gammeldags håndværk, men samtidig vil jeg godt forsøge, at få tingene ned på jorden, sådan at forstå, at fluebinding ikke behøver, at være den store videnskab, med meget dyre indfaldsvinkler til materialer og værktøjer.

Jeg vil samtidig slå hul på myten, at voldsomme flotte og komplicerede fluer, er lig med flere fangster, det er jo ikke rigtigt, at man fanger mere. Det er en konstatering, at manden med fluestangen, er lige så vigtig, som endegrejet, uden viden og indleven, er det kun heldet, der giver fangster og oplevelser, og man ved jo, at held slutter, nogen gange ganske brat!

Min indfaldsvinkel vil være lakse/havørred fluer og tørfluer, i nogle udgaver, som er nemme at binde - teknisk overkommelige, men alle mønstre, er sat sådan op, at de er anvendelige til det praktiske fiskeri i Norden, plus det at de med små ændringer i størrelser og materialer, reelt aldrig vil kunne laves færdige, om så brugte hele ens liv dertil.

Undervejs vil teknikken i fluebindingen blive fremhævet i form at henvisninger ude på nettet, via instruktive link, og dette skyldes, at man ikke skal opfinde noget, som er velfungerende, og det er det ud på nettet, det kræver blot man er aktiv, og så et det i reglen rigtig nemt at få viden og instruktion, om ikke andet, så er der på selve www.kystfiskeren.net jo i forvejen nogle fremragende artikler og instruktioner, som kan benyttes.

Materiale-indlæring vil foregå samtidig med bindingen, og de fleste binde sektioner vil være tema opdelt, så de er lette at gå til og fra. Jeg vil prøve at forklare, hvad jeg har brugt af midler, til at få mine fluer sat i system, og hvordan jeg arbejder med nye ting.

Min egen baggrund, var en start med fluebinding i 1960, og jeg har næsten daglig siden beskæftiget mig med fluer og fluebinding. Selvfølgelig har der i perioder været stilstand, men det vil være naturligt, med alle store hobbys. Jeg har været hele turen igennem med store op og nedture på det bindetekniske, mest fordi jeg er selvlært, hvad angår fluebinding, men igennem studier af bøger og anden litteratur, og de senere år via nettet, så har der alligevel hængt noget ved gennem årene.

    
                               Nostalgi og nytænkning - fluer af Per Karlsen

Mit store idol har altid været Preben Torp Jacobsen, og alle de dejlige bøger han har disket op med. De var mine "Bibler" både, hvad angår fluebindings inspiration, og især, hvad angår tørfluefiskeriet, som blev et af mine specialer.

Da kystfluefiskeriets første svære hurdles var slut for mig i begyndelsen af 70'erne, valgte jeg, at gå et skridt videre, og gik mine egne veje med mønstre til fiskeriet på kysten. Til det emne, var jeg klar over, at skulle man være først på pletten med dette nye fiskeri, skulle det gribes rigtigt an. Det vil sige, at en større forskning i fluer, og mønstre nok ville være på sin plads.

Jeg gav på det tidspunkt, det råd til mine fiskende omgivelser, at skulle man have noget ud af fluebindingen, så krævede det en ordentlig håndværksmæssig oplæring i selve faget fluebinding, uden dette håndværk, var der ikke nogen baggrund for, at kunne få tingene til at virke, inden for fluerne. Samtidig skal man udvikle sin egen personlige bindestil, som passer til ens egen hverdag, og ikke mindst psyke og temperament.

Det vil i de første år med fluebinding være bedst, at udsøge de fluer og mønstre, man bedst selv kan lide at fiske med, og så binde så mange fluer, som mulig, eventuelt i form af ens personlige samling. Det er ingen kunst at binde mange fluer, men det er kunst at binde mange ens fluer! Når man når et vist stade, som fluebinder, skal man sørge for, at få tunet sine fluers finish, være kritisk med valg af materialer.

Når så der er pæne fluer, som resultat, så vil jeg anbefale, at man lader sine mønstre bedømme hos en professionel fluebinder. Han kan i det teknisk, med det samme, give en saglig kritik af ens arbejde ved fluestikket, og den kritik er om ikke guld være, så i hvert fald et stort fingerpeg om, hvor man står i forhold til bedømmeren.

Får man prædikatet "god", så er man på vej, men man kan lige så godt slå koldt vand i blodet, for uanset, hvad man bringer frem i lyset af mønstre, og andre nye tiltag, så et det meget vanskeligt at blive "berømt " på sine egne mønstre, og det skyldes, at der næsten med 100 % sikkerhed, et eller andet sted i verden, sidder en eller anden fluebinder, som for længe siden, netop har lavet ens mønster før.

Så i den retning, er der ikke noget nyt under solen, men derfor har man da have lov at mene, at ens mønstre bare er suveræne. Den selvtillid er der ikke nogen, som skal pille ved, bare man er klar over, at man lever i jantelovens land - Danmark!

Selv om man er klar over, at de ting man laver, måske ikke er nyopfundet alligevel, ja så kan det da godt være, at ens arbejde ved fluestikket, har interesse ude hos fiske kammeraterne i Danmark, og da har jeg haft mine store glæder og fornøjelser, som oftest har båret lønnen i sig selv.

Jeg arbejder i min hverdag meget professionelt, sådan at forstå, at jeg nok aldrig har lavet noget helt vildt ved fluestikken, uden at det havde en dybere mening, set i relation til fangst af fisk, og jeg arbejder mest på følgende måde:

Mit interesseområde er ørred, og jeg tror at 80 % af mine frembringelser er rettet mod denne fisk, enten i åen, elv eller ved kysten. Det har imidlertid været sådan, at jeg meget tidlig i min karriere, som fluefisker, også gik på jagt efter andre fisk med flue, det være sig gedder og aborre, torsk og andet, men jeg har koncentreret mig om, at få lavet fluemønstre til ørred, med lidt bagtanke i, at noget af det, kunne bruges til for eksempel gedder.

Mit binderi til havørred og laks, har mere været et spørgsmål om, at få husets venner fodret af inden sæsonen, så mit praktiske fiskeri i elven har meget tilbage at ønske, medens havørredfiskeriet i åen, er dyrket med stor glæde og fornøjelse. Samtidig har jeg været instruktør i fluebinding privat og i foreningerne i mere end 35 år, så lakse- og havørred fluer, har været i et must til undervisningen, og jeg har da heldigvis fået ry for, at de fluer jeg laver, følger tidens trend og standarder, så jeg er af den formening, at også på det område er teknik og viden på plads.

Med ønsker om en god fluebindings oplevelse i 2008/2009.

En lystfisker hilsen fra
Per Karlsen.